MARLIN Reality

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
V OBLASTI DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ

Služby

PRÁVNÍ SLUŽBY ENGINEERING
MARKETING PROJEKTU VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
PRODEJ STAVEBNÍ DOZOR
JEDNÁNÍ S KLIENTY PUBLIC RELATIONS
PROVOZNÍ SPRÁVA

MARKETING PROJEKTU

 • Vyhotovení marketingového průzkumu trhu, identifikace potencionálních zákazníků
 • Příprava marketingových plánů
 • Plánování reklamních kampaní
 • Produkce propagačních materiálů
 • Nákup reklamních prostorů a ploch
 • Návrhy a realizace webu projektu

PUBLIC RELATIONS

 • Průběžná komunikace s médii; zajišťování kontaktu mezi novináři a realizačním týmem developerského projektu; konzultace týkající se médií a novinářů; doporučení komunikační strategie a vhodných témat ke zveřejnění; prosazení informací o projektu do médií

PRÁVNÍ SLUŽBY

 • Příprava smluvní dokumentace související s prodejem developerského projektu: smlouva rezervační, smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouva kupní
 • Příprava dodatků ke smlouvám, aktualizace smluv
 • Zastupování developera při jednání s klienty a jejich právními zástupci o textu smlouvy
 • Příprava smluvní dokumentace s dodavateli projektu (včetně revize)
 • Právní konzultace a poradenství

ENGINEERING

 • Zastupování investora při jednání s úřady v místě realizace developerského projektu
 • Předkládání návrhů a podání vůči veřejné správě
 • Příprava podkladů pro jednání s úřady

PRODEJ

 • Vyhotovení návrhu prodejní strategie a stanovení cen
 • Komunikace s prodejci a návrh provizního systému
 • Doporučení k aktualizaci cen a realizaci prodejních akcí

JEDNÁNÍ S KLIENTY

 • Zastupování investora při všech jednáních s klienty
 • Podepisování smluv s klienty na základě plné moci
 • Odborné poradenství při získání hypotečního úvěru na nákup nemovitosti v rámci developerského projektu

STAVEBNÍ DOZOR

 • Stavení dozor autorizovanou osobou

DALŠÍ SLUŽBY

 • Nalezení a vykoupení vhodného pozemku pro realizaci developerského projektu
 • Zajištění několika architektonických studií pro realizaci výstavby v rámci požadované lokality dle zadání investora
 • Konzultace s architekty a projektanty
 • Výběrová řízení na stavební dodávky a dodávky služeb a zařízení; jedno či vícestupňová výběrová řízení
 • Nastavení vhodných standardů a role manažera klientských změn

PROVOZNÍ SPRÁVA

 • Provádíme provozní a technickou správu objektů
 • Zajišťujeme vedení evidence nájemníků/vlastníků
 • Vedeme technickou evidenci včetně harmonogramu revizí
 • Službu nabízíme včetně vyhledávání nových zájemců o volné prostory

Copyright © 2012 MARLIN REALITY
design by WIDDEN Media | Tvorba stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz